Mind4Care

Visie

Mind4Care heeft voor ons verschillende betekenissen.

Natuurlijk heeft ‘mind’ betrekking op de rede, het intellect. En onze ruime vakkennis willen we dan ook nadrukkelijk betrekken bij trainingen en consultaties. Maar ‘mind’ betekent ook zoiets als ‘geven om’. We voelen ons oprecht betrokken bij de mensen waar we mee werken. Tegelijkertijd betekent ‘mind’ natuurlijk ook ‘opgepast’. Stil staan bij wat er al werkt en echt erkenning geven aan de ander en jezelf vraagt in- en uitzoomen en bepalen van focus. Want met snelheid en te veel goede intenties raak je elkaar in de verbinding kwijt en ben je in al snel op zoek naar je zelfverstopte paasei (of die van een ander...).

‘Care’ betekent natuurlijk ‘zorgen’. Wij willen onze talenten inzetten ten dienste van de ander'. Maar ‘care’ betekent ook geven om. En juist dat is voor ons een belangrijk thema. We doen ons werk met passie en betrokkenheid.

En zo maakt Mind4Care duidelijk waar wij voor staan: Zorg met liefde en bezieling, ondersteund door gezond verstand!