Mind4Care

Trainingen

Training ‘Oplossingsgericht werken’ 

In deze training staat het werken volgens de principes van het oplossingsgericht werken centraal. In deze benadering is alle focus gericht op de gewenste toekomst en mogelijkheden van je gesprekspartner (client, collega, team). Het is een manier van werken die effectief is, veel perspectief biedt en uitgaat van de krachten van je gesprekspartner. Trainingen bieden we op maat zowel als workshop van 1 dagdeel tot een basistraining van gemiddeld 4 dagdelen en verdieping trainingen. Dit voor diverse doelgroepen: begeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten, leidinggevenden, coaches en medewerkers van ondersteunende diensten (administratie, HRM, beleidsmedewerkers).

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Training ‘Oplossingsgericht leidinggeven en coachen'

In deze training wordt leidinggeven en coachen uitgewerkt volgens de principes van het oplossingsgericht werken. Er wordt stil gestaan bij de typerende van een oplossingsgerichte coach of leidingsgevende die vertrekt vanuit de vraagstelling 'wat gaat er goed, wat werkt er wel'. De focus ligt op het inzicht krijgen hoe de ander in staat is veranderingen te realiseren. Geschikt voor begeleiders die coaching on the job geven, leidinggevenden en/of coordinatoren.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op


Training ‘Werken met mensen met een licht verstandelijke beperking’.

Deze training is geschikt en kan op maat worden gemaakt voor professionals die in verschillende contexten werken met mensen die sociaal kwetsbaar zijn en functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking. In verschillende dagdelen behandelt deze training diverse thema's die eraan bijdragen dat de kwaliteit van het werk van de deelnemers toeneemt. Er is aandacht voor essentiele kenmerken en oorzaken, want het functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking betekent dat er vaak op meerdere levengebieden problemen zijn welke met elkaar samenhangen en op elkaar ingrijpen. We bekijken wat het geleerde betekent in de professionele context van de deelnemers. Daarmee samenhangend wordt er aandacht besteed aan de vaardigheden en competenties die men hiervoor in huis moet hebben en er is ruimte om hierover uit te wisselen en te oefenen.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met een ervaringsdeskundige.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Training ‘Werken in de driehoek client, ouders, professionals

Deze training is geschikt en kan op maat gemaakt worden voor professionals die werken met systemen en/of gezinnen. In het werken met systemen, gezinnen, client en zijn netwerk is het belangrijk dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en hierin serieus genomen worden. Dit betekent dat je als gespreksleider alle partijen moet horen zodat ze zich ook gehoord voelen. Na deze trainingl hebben deelnemers een idee hoe je dit oplossingsgericht aan kunt pakken. Daarnaast is het belangrijk dat het netwerk/ouders zich geholpen voelen in hun klacht en probleem. In deze training krijg je tools om dit oplossingegricht te doen zodat het netwerk zich geholpen voelt maar toch de expert blijft richting eigen toekomst. Hierbij komen oplossingsgerichte competenties aan bod, maar ook mogelijkheden om oplossingsgericht op te voeden.  Er is in de training aandacht voor meervoudige partijdigheid binnen systeem/gezin. Daarnaast komt oplossingsgerichte gespreksvoering in een groep aan bod, staan we stil bij het opstellen van een genogram middels oplossingsgerichte gesprekstechnieken en kunnen indien gewenst verder inzoomen op oplossingsgericht opvoeden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.