Mind4Care

Professionele ontwikkeling

Supervisie een methode om te leren van concrete werkervaring. Dit kan  individueel of als groepssupervisie van 3 personen worden aangeboden. Centraal staat je leerproces als professional  door te reflecteren op concrete werksituaties. Dit leren doe je eerst met de supervisor en gaande weg zo zelfstandig mogelijk. Het is mogelijk supervisie te volgen in het kader van een opleiding en/of beroepsregistraties, maar ook om als professional je verder te ontwikkelen in je werk.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Begeleide intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of met dezelfde doelgroep. Het doel is de deskundigehid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk en/of de samenwerking te verbeteren. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving. Het is mogelijk begeleide intervisie te volgen in het kader van een beroepsregistratie, maar ook om als professional je verder te ontwikkelen in je werk.

Er bestaat ook de mogelijkheid groepen op weg te helpen zodat ze daarna zelfstandig de intervisiemethodiek kunnen volgen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.